Bel ons: 0529-723013

Kosten


Wat zijn de tarieven en vergoedingen voor uw kunstgebit?

Er zijn vaste prijzen en vergoedingen in kaart gebracht door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Heeft u vragen over deze kosten of wilt u graag opheldering, neem dan contact met ons op of maak vrijblijvend een afspraak.

€ 30.00

Nieuwe prothese

$ 00.00

Vergoeding vanuit de basisverzekering


Een kunstgebit wordt uit de tandarts basisverzekering vergoed. In de meest ideale situatie is uw eigen bijdrage voor een volledig kunstgebit ongeveer € 175,- per kaak. In deze situatie gaan wij ervan uit dat u geen eigen tanden en kiezen meer heeft, en dat het om een standaard prothese gaat.Hoe worden de totale kosten van een kunstgebit berekend?


Heeft u een volledige gebitsprothese in de bovenkaak, de onderkaak of juist beide?

En is dit gebit aan vervanging toe? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eens per jaar 5 jaar een nieuw gebit.

Moet het gebit binnen 5 jaar vervangen worden, dan kunnen wij daar een speciaal verzoek voor indienen bij de zorgverzekeraar. Waarna wij in veel gevallen ook meteen kunnen overgaan tot het vervaardigen van een nieuw kunstgebit.


De overige kosten vallen onder uw verplichte eigen bijdrage (niet te verwarren met uw eigen risico). Deze zult u dus zelf moeten opbrengen. Bovendien vergoedt de basisverzekering nooit de kosten van een partiële gebitsprothese (gedeeltelijke gebitsprothese). Om die reden loont het meestal om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Deze vergoedt de kosten van een kunstgebit grotendeels of geheel, hoewel het bedrag sterk per verzekeraar verschilt. Bovendien geldt meestal een maximumtarief en speelt mee

of de zorgverlener door de zorgverzekeraar is gecontracteerd.Overige factoren kosten


De kosten hangen verder niet alleen af van het aantal implantaten en het aantal resterende tanden, maar ook van het botvolume in kaak. Om die reden is het moeilijk om hier precies te melden hoeveel een klikgebit kost. Ook gelden voor de kosten van een klikgebit weer andere regels dan voor de kosten van een kunstgebit. Om voor een vergoeding van een klikgebit door zorgverzekeraars in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo moet u geheel tandeloos zijn, moet er sprake van een ernstig geslonken kaak zijn en kan een optimaal vervaardigde gangbare prothese de problematiek niet oplossen. In de praktijk vergoeden zorgverzekeraars de kosten voor een klikgebit in de onderkaak veel makkelijker dan de kosten voor een klikgebit in de bovenkaak. Nadat een begroting voor de behandeling en een behandelplan zijn opgemaakt, dient u meestal ook vooraf toestemming van de zorgverzekeraar aan te vragen. Hiervoor kunt u bij ons een afspraak maken.Rekenvoorbeeld eigen bijdrage


Om u een indruk te geven hoeveel een kunstgebit kost, hebben wij een vereenvoudigd rekenvoorbeeld met een indicatie van uw eigen bijdrage opgesteld. In de onderstaande tabel vindt u een kostenraming voor een gebitsprothese. Stel u laat voor 1000 euro een volledig kunstgebit plaatsen. Uw basisverzekering vergoedt 75 procent van de kosten voor uw prothese, ofwel 750 euro. Het overige deel van 25 procent, in dit geval 250 euro, valt onder de wettelijke eigen bijdrage.Tabel met een indicatie van de kosten voor een volledige gebitsprothese boven & onder:


  • Kosten voor gebitsprothese                      € 1.100,00
  • Vergoeding uit basisverzekering               € 825,00
  • Eigen bijdrage                                           € 275,00
  • Eigen risico                                                € 380,00
  • Door u te betalen                                       € 655,00


Betalingsregeling


Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de kosten van de gebitsprothese nogal uitgebreid en afhankelijk van veel factoren. Als u om wat voor reden dan ook de kosten van de tandheelkundige behandeling niet in een keer kunt voldoen, dan kan een betalingsregeling uitkomst bieden. Kunstgebit Dalfsen is uniek in het aanbieden van een aantrekkelijk betaalplan. In tegenstelling tot veel andere tandheelkundige praktijken bieden wij namelijk de mogelijkheid tot een gespreide afbetaling van de kosten van een behandeling zonder rente, bijkomende kosten of verborgen voorwaarden.


In de onderstaande tabel vindt u voor een aantal soorten gebitsprotheses een benadering van de hoogte van uw eigen bijdrage en de duur van de aflossing. De kosten voor rebasing en reparaties van een kunstgebit worden volledig door uw basisverzekering vergoed.$ 00.00

Kunstgebit Dalfsen 

Welsummerweg 35

7722RP Dalfsen

Bel ons: 0529-723013